doctor450

רשלנות רפואית

מדוע נפגעים רבים נמנעים מלהגיש תביעות לקבלת פיצוי בגין רשלנות רפואית? 

רשלנות רפואית הינה תופעה נפוצה מאד. למרות זאת, במקרים רבים הנפגעים אינם מגישים תביעות למרות שנגרמו להם נזקים קשים.

הסיבות לכך הן בין היתר:

  • חשש של הנפגע שלא יצליח להוכיח טענותיו – הנפגע נוטה לעיתים לחשוב כי טענותיו יזכו לאמינות נמוכה יותר לעומת טענות הרופא
  • אי נעימות לגמול לרופא רעה תחת טובה – התחושה המוצדקת כי הרופא פועל על מנת לסייע לנפגע ואין זה הוגן לבוא אליו בטענות במקרה שטעה
  • חשש לעמוד כאדם בודד מול מערכת רפואית גדולה ועוצמתית

 

במקרים רבים תחושות אלה נובעות מחוסר היכרות עם מערכת הכללים המשפטיים ובמיוחד אלה החלים על תביעת רשלנות רפואית

מערכת הצדק והמשפט במדינת ישראל כמו גם במדינות מתקדמות רבות אחרות, יצרה במשך השנים,  מערכת של כללים ואיזונים, המאפשרים לנפגע להתגבר על פערי הכוחות, פערי המידע  ו"קשר שתיקה".

לדוגמא, כאשר אדם סבל מנכות בעקבות ניתוח. לעיתים אותו אדם היה מורדם בהרדמה מלאה, ודוח הניתוח אינו מצביע על כל אירוע חריג – כיצד יכול אותו נפגע לטעון לרשלנות במהלך אותו ניתוח? מערכת הצדק הכירה בקושי זה והעניקה לתובע ייתרון! הנפגע עשוי ליהנות, מכלל משפטי המעביר את נטל ההוכחה אל הרופא! כלומר – לא הנפגע צריך להוכיח שהרופא התרשל אלא – הרופא חייב להוכיח שלא התרשל – ואם הרופא אינו מצליח להוכיח את הדבר – הנפגע זוכה בתביעה!

נפגעי רשלנות רפואית, זוכים להבנה וליחס מכובד בבית המשפט. במקרים קשים, פוסקת מערכת הצדק בישראל פיצויים גבוהים ביותר לנפגעי רשלנות רפואית.

רובם המכריע של הרופאים ברפואה הציבורית והפרטית – מבוטחים בביטוחי אחריות מקצועית, כך שבפועל מדובר בתביעה המתנהלת בין נפגע לבין חברת ביטוח. לעיתים קרובות, גם הרופא הנתבע, מכיר בשגגה שגרמה לנזק, והידיעה שלו כי הנפגע יפוצה, עשויה להקל בסופו של דבר, אפילו על תחושתו

בתביעה בגין רשלנות רפואית, התובע אכן עומד מול מערכת רבת כוח ומול גורם רפואי מוסמך. כמו כן, בכל תביעה בגין רשלנות מקצועית של בעל מקצוע (רופא, מהנדס עורך דין וכיוב') הגורם הנתבע, מעוניין מאד להגן על שמו הטוב ועל המוניטין שלו. אין ספק כי מדובר בתהליך המצריך ניסיון רב, נחישות ועוצמה וזאת בנוסף ליידע ספציפי החיוני לניהול ההליך.

כמי שבעבר ייצג רופאים ובתי חולים בתביעות רשלנות רפואית ובתביעות רשלנות מקצועית נוספות (למשל ייצוג מוהלים עורכי דין ומהנדסים בתביעות אחריות מקצועית) וכמי שכיום מייצג תובעים כנגד רופאים בתביעות רשלנות רפואית, משרדנו הינו בעל ניסיון רב בתביעות בגין רשלנות רפואית ואחריות מקצועית, בעל היכרות קרובה גם עם היתרונות הקיימים בעמידת הפרט הבודד מול המערכת, ובעל בקיאות בהלכות השונות המיוחדות לתחום זה והכללים המשפטיים הנהוגים בו.