תאונות עבודה

אדם אשר נפגע בעבודה זכאי במקרים רבים, לקבל פיצוי מ 2 מקורות עיקריים:

  1. פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי – למימוש זכות זו יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי

  2. פיצוי ממקום העבודה – למימוש זכות זו על הנפגע להגיש תביעה לבית המשפט.

 

תביעה כנגד הביטוח הלאומי בגין פגיעה בעבודה

הביטוח הלאומי מעניק פיצוי בגין פגיעה בדרך לעבודה וממנה וכן בגין תאונה או פגיעה אשר קרתה בזמן העבודה.

פגיעה תוך כדי העבודה יכולה להיות באירוע תאונתי כגון נפילה מגובה, פגיעה ממכונה וכיוב'. כמו כן מוכרות פגיעות גם בגין תהליכים מתמשכים (מיקרוטראמה ומחלות מקצוע) כגון חשיפה לרעש, חשיפה לחומרים מסרטנים, וכיוב.

במקרה שהתביעה מוכרת על ידי הביטוח הלאומי – זכאי הנפגע למספר זכויות:

  1. דמי פגיעה – פיצוי בשיעור של 75% מהשכר המדווח למשך של עד 3 חודשים
  2. 2. קצבת נכות מתאונה – פיצוי חודשי בשיעור 75% מהשכר בגין הנכות הרפואית שהוכרה בגין התאונה עד לסכום מקסימלי של 32,839 ₪ לחודש (לשנת 2017).
  3. קצבה מיוחדת – במקרים של נכות קשה הנפגע יכול להיות זכאי לקצבה חודשית נוספת בסכום של עד 8,210 ₪ לחודש.
  4. זכויות נוספות – כגון טיפול רפואי, שיקום מקצועי ועוד.

ייצוג בתביעה מול הביטוח הלאומי

התביעה נגד הביטוח הלאומי אינה הליך טכני. פעולות אשר יתבצעו בהליך זה – עלולות לפגוע בזכויות הנפגע, הן מול הביטוח הלאומי והן בתביעת הנזיקין כנגד המעסיק וחברת הביטוח. על כן, הלווי המשפטי אותו מעניק משרדנו – מתחיל עוד בטרם הגשת התביעה הראשונה לביטוח הלאומי ועד לסיום ההליכים מול הביטוח הלאומי ומול המעסיק.

  1. תביעת נזיקין בגין פגיעה בעבודה

במקרים רבים תאונת העבודה לא היתה מתרחשת אם המעסיק היה מקיים את חובותיו על פי דין. חובות המעסיק כוללות, בין היתר: חובה לדאוג לסביבת עבודה בטוחה, חובה להדרכת העובדים, חובת פיקוח ועוד. במקרים רבים, התאונה מתרחשת בשל טעות של העובד ועדיין המעסיק מחוייב באחריות לתאונה בשל אי פיקוח ו/או אי הדרכה ראויה וכיוב'.

תביעת הנזיקין נגד המעסיק וחברת הביטוח מוגשת לבית המשפט בהליך תביעה אזרחית. התביעה נתמכת בחוות דעת רפואית ביחס לנכות אשר נגרמה בתאונה ובמידת הצורך גם בחוות דעת מקצועיות נוספות.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג תובעים בתביעות בגין תאונות עבודה, הן בתביעות כנגד הביטוח הלאומי והן בתביעות כנגד המעסיק וחברת הביטוח. אנו מעניקים ללקוח לווי צמוד לאורך כל תהליך התביעה, כולל ייצוג על ידי עורך דין בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, ייצוג בהליכים כנגד הביטוח הלאומי בבית הדין לעבודה וייצוג בתביעות הנזיקין כנגד המעסיק בבית המשפט.